กลับสู่หน้าหลัก

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต (497,000.- ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250.00 เมตร ถนนคันคลองสายแยก 1 ขวา - 2 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ 1 ต.พังตรุ  อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

Share on Line
Share on Pinterest