กลับสู่หน้าหลัก

ประกาศปรับปรุงถนนสายดอนดักแย้ หมู่ 1 ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

  โดยโอเวอร์เลย์ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติคคอนกรีต พื้นที่ 18,234 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร 

Share on Line
Share on Pinterest